Lekári v Mestskej poliklinike

Lekári sídliaci v budove Mestskej polikliniky :
všeobecný lekár pre dospelých: MUDr. Adriana Šimková,
MUDr. Peter Záruba
praktický lekár pre deti a dorast: MUDr. Iveta Feketová,MUDr. Eva GulováMUDr. Mária KrižanováMUDr. Helena OrlickáMUDr. Tatiana Sallaiová,
stomatológ: MUDr. AndelováMUDr.  KoberováMUDr. BejdakováMUDr. VrškováMUDr. Walterová, FDC,s.r.o.
gynekológ: MUDr. Mezsárošová,MUDr. Stanko
ortopéd: MUDr. Marián Palko
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia: MUDr. Jela Palková
kožná ambulancia: MUDr. Monika Psotová
očná ambulancia: MUDr. Bohm
ORL: MUDr. Ladislav Špačinský
pľúcne: MUDr. Ján Hronec, PhD.
interné: MUDr. Štefan Kvasnovský
endokrinológ: MUDr. Tešovičová
psychológ: Mgr. Jana Galanová
psychológ: Mgr. Romana Mrázová
logopéd: PhDr. Dana Bernhauserová, Ph.D.
chirurg: UNsP Milosrdní bratia,  s.r.o.
ortopedický technik:
zubná technika: Mgr. Peter Košťál,Bc. Anita Kaderábeková
ostatné zdravotnícke činnosti: Biochemické laboratórium,

Očná optika Medior,

PROTETIKA, a.s.,

Rádiologické pracovisko

Lekáreň: PETRA FARM
Ostatní nájomcovia: