podmienky nájmu

Zámerom Mesta Pezinok v čase, keď sa snažilo získať budovy bývalej Polikliniky Pezinok do svojho vlastníctva, bolo vybudovať pre občanov Mesta Pezinok dostupnú a dôstojnú zdravotnú starostlivosť.
V súčasnosti je záujmom Mesta ako vlastníka budov Mestskej polikliniky,  zachovať účel nebytových priestorov  v Mestskej poliklinike  na prevádzkovanie zdravotníckych činností neštátnymi lekármi a zdravotníckymi pracovníkmi.
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., ako nájomca budov Mestskej polikliniky ponúka na prenájom so súhlasom vlastníka nebytové priestory vhodné najmä pre zdravotnícke činnosti. Tieto priestory spĺňajú všetky základné podmienky na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení po stránke hygienických požiadaviek ako aj  prístupu imobilných pacientov.  Jednotlivé budovy sú prepojené a prístup umožnený   výťahom a bezbariérovými prístupmi a prechodmi. Spoločné priestory a čakárne sú priestranné, vzdušné, sociálne zariadenia sú opravované a udržiavané. Pre podnájomcov a pacientov je možnosť parkovania v blízkosti budov Mestskej polikliniky.
Pre podnájomcov zabezpečujeme teplo a energie ( elektrická energia a voda ) spoločne ( nie sú k dispozícii samostatné merače). Spotreba je rozpočítavaná  podľa prenajímanej plochy na m2, podľa počtu osôb, podľa odbornosti  a pod. Okrem energií zabezpečujeme upratovanie spoločných priestorov , odvoz komunálneho odpadu  a ostatné služby podľa záujmu ( odber a likvidácia nebezpečného odpadu, donášku a odnáška pošty, upratovanie ambulancií a čakární ). Podnájomcovia majú možnosť využívať virtuálnu telefónnu ústredňu.
Z hľadiska potrieb občanov (pacientov) Mesta Pezinok a blízkeho okolia sú  žiadané tieto odbornosti: urológ, alergológ –imunológ , gastroenterológ,  chirurg – traumatológ, neurológ.

Podrobnejšie informácie, prehliadku priestorov ochotne poskytneme na týchto kontaktoch:
Ing. Juraj Pátek – konateľ a riaditeľ
tel.: 033/24 24 100
mobil: 0903 724 542
e-mail:  juraj.patek@pmspezinok.sk

Ing. Darina Nitrayová – ekonómka
tel.: 033/24 24 101
mobil: 0905 480 339
e-mail:  darina.nitrayova@pmspezinok.sk