Tlačivá

Žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty

O vydanie rezidentskej parkovacej karty môže požiadať  fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá spĺňa ustanovenia § 6 Podmienky vydania rezidendskej karty

VZN 1/2020 – podmienky dočasného parkovania v meste Pezinok

Stiahnite si dokument TU!
Žiadosť o vydanie rezidentskej karty – VZN od 1.4.2020

Spolu so žiadosťou o vydanie rezidentskej parkovacej karty je potrebné odovzdať písomný súhlas k spracovaniu osobných údajov.

Stiahnite si dokument TU!

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Tu si môžete prečítať práva dotknutej osoby z pohľadu  spracovania osobných údajov ( GDPR )

Poučenie o právach dotknutej osoby

K právam dotknutej osoby patrí aj právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov