Tlačivá

Žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty

O vydanie rezidentskej parkovacej karty môže požiadať  fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá spĺňa ustanovenia § 6 Podmienky vydania rezidendskej karty    VZN 1/2020 – podmienky dočasného parkovania v meste Pezinok

Stiahnite si dokument
Žiadosť o vydanie rezidentskej karty- VZN od 12-2016 – GDPR

Žiadosť o vydanie rezidentskej karty – VZN 1-2020 – platí od 1.4.2020

Spolu so žiadosťou o vydanie rezidentskej parkovacej karty je potrebné odovzdať písomný súhlas k spracovaniu osobných údajov.

Stiahnite si dokument
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Tu si môžete prečítať práva dotknutej osoby z pohľadu  spracovania osobných údajov ( GDPR )

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

K právam dotknutej osoby patrí aj právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov