Tlačivá

Žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty

O vydanie rezidentskej parkovacej karty môže požiadať  fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá spĺňa ustanovenia § 6 Podmienky vydania rezidendskej karty

 

VZN 14-2023 o podmienkach dočasného parkovania

Stiahnite si dokument TU!
Žiadosť o vydanie rezidentskej karty – VZN 14-2023 od 1.1.2024

Spolu so žiadosťou o vydanie rezidentskej parkovacej karty je potrebné odovzdať písomný súhlas k spracovaniu osobných údajov.

Stiahnite si dokument TU!
súhlas so spracovaním osobných údajov od 01.01.2024

Tu si môžete prečítať práva dotknutej osoby z pohľadu  spracovania osobných údajov ( GDPR )
Poučenie o právach dotknutej osoby

K právam dotknutej osoby patrí aj právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov