voľné priestory

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. ako nájomca objektov Mestskej polikliniky v Pezinku oznamuje záujemcom o prenájom:
– nebytových priestorov
– pivničných priestorov
– častí nehnuteľností na umiestnenie reklamného baneru
v budovách Mestskej polikliniky, že všetky nebytové priestory sú k dnešnému dňu obsadené.

Kontakty:
Ing. Juraj Pátek – konateľ a riaditeľ
Tel. : 033/24 24 100
Mobil: 0903/724542
E-mail: juraj.patek@pmspezinok.sk

Ing. Darina Nitrayová – ekonómka
Tel: 033/24 24 101
Mobil: 0905/480339
E-mail: darina.nitrayova@pmspezinok.sk