Podmienky dočasného parkovania v meste Pezinok

VZN 12/2016 o dočasnom parkovaní v meste Pezinok s účinnosťou od 30.12.2016

Týmto VZN sa schvaľujú Podmienky dočasného parkovania v meste Pezinok s účinnosťou od 30.12.2016. S účinnosťou VZN nadobúdajú účinnosť aj Podmienky dočasného parkovania v meste Pezinok.

Podmienky dočasného parkovania v meste Pezinok s účinnosťou od 30.12.2016

Mapa parkovacích miest a automatov

Pezinok – parkovanie v centre 2017 v PDF

Cenník parkovacích služieb  – príloha č.1

Príloha č. 1 Podmienok dočasného parkovania v meste Pezinok

Spôsob úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel prostredníctvom SMS

Príloha č. 2 Podmienok dočasného parkovania v meste Pezinok