cena nájmu

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok, IČO: 36366277, Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I. oddiel: s.r.o., vložka č. 40920/B, ako nájomca budov Mestskej polikliniky prenajíma nebytové priestory  vhodné najmä na prevádzkovanie  neštátnych zdravotníckych zariadení  lekármi alebo zdravotníckymi pracovníkmi.
PMS, s.r.o. sa  zaregistrovala za platitelia DPH .
Naše identifikačné číslo pre DPH :  SK202 220 60 87.
Cena nájmu za 1 m2 / rok je 47,025 € bez DPH.
Cena za energie a služby je hradená zálohovými platbami a po skončení účtovného obdobia je rozpočítavaná podľa v zmluve dohodnutých kritérií.

Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme na týchto kontaktoch:
Ing. Juraj Pátek – konateľ a riaditeľ
tel./fax: 033/24 24 100
mobil: 0903 724 542
e-mail: juraj.patek@pmspezinok.sk

Ing. Darina Nitrayová – ekonómka
tel.: 033/24 24 101
mobil: 0905 480 339
e-mail: darina.nitrayova@pmspezinok.sk