Mesiac: máj 2013

Žiadosť o vydanie rezidentskej karty

Oznam pre občanov mesta Pezinok.

Podľa §6 platných Podmienok  dočasného parkovania  parkovania v meste Pezinok je možné požiadať o vydanie rezidentskej karty .

Tlačivo žiadosti je možné stiahnuť z webovej stránky Mesta ( www.pezinok.sk) , z webovej stránky prevádzkovateľa ( www.pmspezinok.sk ), dostať v pokladni mesta Pezinok alebo v sídle prevádzkovateľa na Hollého ul. č.2, Pezinok.

Žiadosti o vydanie rezidentskej karty predkladajte (posielajte) na adresu:

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.,
Hollého 2,
902 01 Pezinok

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.