Zverejňovanie verejného obstarávania

Profil verejného obstarávateľa

Pezinská mestská spoločnosť je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 2  písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
Sídlo Hollého 2, 902 01 Pezinok
IČO 36 366 277
DIČ 202 220 60 87
IČ DPH SK 202 220 60 87