Mesiac: december 2023

Podmienky dočasného parkovania v meste Pezinok od 01.01.2024

Oznam

Oznamujeme občanom a návštevníkom mesta Pezinok, že s účinnosťou od 1.1.2024 sa menia podmienky
dočasného parkovania v meste Pezinok podľa VZN č. 14/2023.
Zmeny sa týkajú cien  za parkovanie kúpou lístka z parkovacích automatov a rovnako
úhrady parkovania formou SMS.

Cenník v prílohe nižšie:

Príloha č. 1 podmienok dočasného parkovania účinnosťou od 1.1.2024 – cenník