Mesiac: december 2022

Výmena parkovacích automatov -oznam

Oznam !

Oznamujeme občanom a návštevníkov mesta Pezinok, že v priebehu mesiacov
december 2022 a január  2023 budeme postupne vymieňať staré parkovacie automaty
za nové , modernejšie parkovacie automaty s možnosťou platby aj platobnou kartou.

Možnosť parkovania počas výmeny  nebude obmedzená.

Ďakujeme za pochopenie

Prevádzkovateľ