MUDr. Ján Hronec, PhD.

MUDr. Ján Hronec, PhD.
ambulancia pneumológie a ftizeológie
( pľúcna ambulancia )
Sídlo: 

Mestská poliklinika
Hollého 2, Pezinok

Samostatný vstup z Hollého ulice

kontakt:
priama linka: 033/24 24 136

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7.30 – 13.30 h
Utorok: 7.30 – 13.30 h
Streda: 7.30 – 13.30 h
Štvrtok: 10.00 – 16.00 h
Piatok: 7.30 – 13.30 h

 

Oznam:
Z dôvodu čerpania dovolenky sa v pneumologickej ambulancii
v dňoch od 24.08.2023 do 06.09.2023 neordinuje.

V prípade ťažkostí sa obráťte na svojho praktického lekára ( resp. zastupujúceho)

Indikované pneumologické vyšetrenie je možné absolvovať v:
Neštátne zdravotnícke zariadenie 
Poliklinika Mlynská Dolina, Bratislava

(nutnosť sa kontaktovať telefonicky)

Informácie o termínoch vyšetrenia a cenách za vyšetrenie na recepcii
tel. č. 02/32 31 30 20, 0911 392 220

Akútne stavy, resp. stavy vyžadujúce si hospitalizáciu na odd. centrálneho príjmu spádovej nemocnice