Parkovacia služba

Nespokojnosť so zdravotnou starostlivosťou

Informácia  pre občanov! 

Nie ste spokojní s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou ?
Zamestnanci  Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. Vám tento problém nemôžu pomôcť riešiť.
Problémy týkajúce sa nespokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou Vám pomôžu riešiť tieto inštitúcie:

Kontaktné adresy:

V prípade nespokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou  ( sťažnosti) sa obracajte na:
1. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja ( www.region-bsk.sk)
Adresa:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie
Riaditeľ odboru, lekár samosprávneho kraja
MUDr. Tomáš Szalay, PhD
Sabinovská 16, P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25
Tel.: 02/48 26 49 02
E – mail:  tomas.szalay@region-bsk.sk

 

2. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ( www.udzs-sk.sk)
Adresa:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Pobočka Bratislava
riaditeľ pobočky
Mgr. Martin Horňák
Žellova 2
829 74 Bratislava
Tel.: 02/20856602
FAX: 02/20856506
E – mail:  ba-udzs@udzs-sk.sk

Samozrejme, že každý podnet alebo informáciu privítame a pokúsime sa ju riešiť v rámci našich kompetencií a možností.

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.