Mapa parkovacích zón (plateného parkovania)

Parkovacie zóny v centre Pezinka

mapa-parkovanie_v_centre2013-big

Parkovacia zóna P1 – P3

Parkovacia zóna P4 a P5

parkovacia zóna P4 a P5

 • P1 – parkovisko v strede námestia
  (36 vyznačených parkovacích miest)
 • P2 – pás parkovacích miest oproti Radničnému námestiu 1, 3, 5
  (9 vyznačených parkovacích miest)
 • P3 – parkovisko pred Billou
  (23 vyznačených parkovacích miest)
 • P4 – parkovisko pred Kultúrnym domom a na Potočnej ulici
  (83 vyznačených parkovacích miest)
 • P5 – parkovisko na Holubyho ulici vyznačené dopravným značením „parkovacia zóna“
  (18 vyznačených parkovích miest)
 • P6 – parkovisko na Kollárovej ulici
  (20 vyznačených parkovacích miest)
 • P7 – parkovisko na ulici M. R. Štefánika
  (150 vyznačených parkovacích miest)