MUDr. Feketová

MUDr. Iveta Feketová, Ph.D., MPH
všeobecný lekár pre deti a dorast
Sídlo:

Mestská poliklinika
Hollého 2, Pezinok

Kontakt:

mobil 0903 584 835
web: www.mudrfeketova.zzz.sk

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok 8.00 – 11.00 ambulancia      11.00 – 13.00 objednaní pacienti
Utorok 13.00 – 15.00 ambulancia    15,00 – 15,30 objednaní pacienti
Streda 8.00 – 10.00 ambulancia     10.00 – 12.00 objednaní pacienti
Štvrtok 13.00 – 15.00 ambulancia    15,00 – 15,30 objednaní pacienti
Piatok 8.00 – 11.00 ambulancia

Poznámky:

  • odbery v pondelok, stredu a piatok v čase 7.00 – 8.00 hod
  • CPR vyšetrenie
  • VIP karta