Rozšírenie zóny spoplatneného parkovania

Oznam pre občanov a návštevníkov mesta Pezinok .

Oznamujeme občanom a návštevníkom mesta Pezinok, že od 21.11.2011 sa rozširuje zóna spoplatneného parkovania o parkovisko pred Kultúrnym centrom, na časti Potočnej ulici a na Holubyho ulici. Celá parkovacia zóna je vyznačená zvislým a vodorovným dopravným značením schváleným dopravným  inžinierom PZ SR.

UPOZORŇUJEME na novelizáciu zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá platí od 1.11.2011, predovšetkým na §52 ods.2, podľa ktorého nie je možné v zóne s plateným alebo regulovaným státím parkovať na chodníku. Týka sa to Holubyho ulice v oboch smeroch v časti vyznačenej zóny.