Predaj parkovacích kariet

Oznam pre občanov a návštevníkov mesta Pezinok .

Možnosť zakúpenia parkovacích kariet!

Oznamujeme občanom a návštevníkom mesta Pezinok, že od 2.1.2012 si budú môcť  zakúpiť mesačné, polročné a ročné parkovacie karty pre celú zónu plateného parkovania v meste Pezinok.

Parkovacie karty sú rozlíšené farebne a cena je podľa platného cenníka.
Predajným miestom je pokladňa Mesta Pezinok a pre platiteľov DPH je možné parkovaciu kartu zakúpiť formou faktúry v sídle spoločnosti, t.j. na Hollého ul. č. 2, 902 01 Pezinok.

Podmienky dočasného parkovania v meste Pezinok, ktorého prílohou je  platný cenník je uverejnený : 
1. v sídle prevádzkovateľa – Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého ul. č. 2, Pezinok, alebo na jeho webovej stránke www.pmspezinok.sk
2.  v mieste predaja na Mestskom úrade v Pezinku alebo na jeho webovej stránke www.pezinok.sk

Za prevádzkovateľa:
Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.