MUDr. Bohm

                                                                     Očná ambulancia
              MUDr. Peter Bohm , MUDr. Marián Halás, PhD., MUDr. Elena Mojžišová, MUDr. Miroslava Porubanová, PhD.
Sídlo:
Mestská poliklinika

Hollého 2, Pezinok
Kontakt:
priama linka: 033/640 07 84

web:  www.bohm.sk 

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7.30 – 15.30 h – od 13,00 len objednaní pacienti
Utorok: 7.30 – 15.30 h – od 13,00 len objednaní pacienti
Streda: 7.30 – 15.30 h – od 13,00 len objednaní pacienti
Štvrtok: 7.30 – 15.30 h – od 13,00 len objednaní pacienti
Piatok: 7.30 – 15.30 h – od 13,00 len objednaní pacienti

Poznámky:

  •  možnosť prednostného vyšetrenia po 13,00 h, objednaní pacienti sú samoplatcami

Upozornenie!
Pacientov na vyšetrenie objednávame iba telefonicky každý deň v čase :

Pondelok – štvrtok : 7,30-8,30/11,00-12,00/14,00-15,00
Piatok : 7,300-8,30/11,00-12,00

Pacientov s akútnym stavom ošetrujeme  od 8,00-do 10,00 hod !

Podľa najnovších usmernení žiadame všetkých pacientov, aby:

  • pri vstupe a počas celého pobytu používali respirátor FFP2 prekrývajúci celú oblasť
    úst aj nosa
  • pri vstupe použili dezinfekciu na ruky a riadili sa pokynmi personálu
  • naďalej prosíme, aby sa doprovod zdržiaval mimo priestorov očnej ambulancie
    ( výnimkou je doprovod detských a imobilných pacientov)

OZNAM:

Z dôvodu maximálneho naplnenia kapacít dočasne neprijímame nových pacientov.
Snažíme sa zabezpečiť dostupné termíny na vyšetrenia a naďalej poskytovať kvalitnú
zdravotnú starostlivosť u nás evidovaným pacientom.
V prípade záujmu o očné vyšetrenie aj operácie sa môžete objednať do
Očného centra Dr. Böhma v Bratislave v Devíne na 02/4363 7077.

Ďakujeme za pochopenie.