Mestská poliklinika

Očná ambulancia Pezinok

Očná ambulancia v Pezinku oznamuje, že  vzhľadom na krízovú situáciu na Slovensku bude ordinovať od 23. marca  2020 až do odvolania
nasledovne:
–  akútne stavy budú  ošetrené do 10,00 hod. každý pracovný deň
– ordinovať budeme každý pracovný deň do 12,00 hod.
Ambulancia bude pracovať v zložení jeden lekár a jedna sestra

S pozdravom
Ambulancia Pezinok
Hollého 2, 902 01 Pezinok
TEL. 033/ 640 07 84
PEZINOK@BOHM.SK
WWW.BOHM.SK

 

Nová telefónna ústredňa

Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia

Vážení občania,
Oznamujeme Vám,  že od  1. 12. 2017 je v Mestskej poliklinike v prevádzke nová automatická telefónna ústredňa.

Kliknite sem pre zobrazenie nového telefónneho zoznamu

Ako používať virtuálnu telefónnu ústredňu?
Všetkým užívateľom klapiek bude možné volať do ambulancie na  telefónne číslo, ktoré bude tvoriť spoločné predčíslie  033/2424 + pridelená klapka.

Príklad:

  • z mobilu : 033 2424 101
  • z pevnej linky: 2424 101

Ostatné linky lekárov ( mobil, priama pevná linka)  ostávajú v platnosti.

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o

 

Využitie budov

Vážení spoluobčania!

Vzhľadom k neustále sa opakujúcim „zaručeným „ informáciám o hromadnom odchode lekárov z priestorov Mestskej polikliniky, je treba pravdivo a reálne podať komplexné vysvetlenie. Tieto „zaručené“ informácie sa dávajú do súvislosti aj s možnosťou predaja budov polikliniky, prípadne so zriadením iného zariadenia ( komerčného, sociálneho ) v týchto priestoroch.

Nič také sa nedeje, nič podobné sa nepripravuje ( napr. odpredaj pre vyvolených a.p.)

Naopak!

Mesto Pezinok prostredníctvom svojej správcovskej spoločnosti „Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.“, zhodnocuje a zveľaďuje prostredie polikliniky a vytvára priestor, ktorý spĺňa požiadavky, zdravotníckych zariadení , lekárov a samozrejme pacientov, teda občanov mesta Pezinok a okolia.

Výmena okien, rekonštrukcia tepelného hospodárstva, nové radiátory vo všetkých budovách, oprava všetkých sociálnych zariadení, oprava dlažby na chodbách a v čakárňach, bezbariérový prechod, novovybudované priestory Lekárskej služby prvej pomoci ( pohotovosť) a ďalšie aktivity úzko súvisiace s postupnými prenájmami uvoľnených priestorov lekárom špecialistom, sú zárukou zachovania funkcie týchto budov na účel , na ktorý boli určené kolaudačným rozhodnutím, t.j. na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Všetci lekári pôsobiaci v priestoroch polikliniky a aj tí , ktorí sa presťahovali do iných priestorov sú samostatné právnické alebo fyzické osoby, a je na ich rozhodnutí, kde budú poskytovať zdravotnú starostlivosť. Mesto Pezinok nemôže ovplyvniť kde bude mať  lekár – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – sídlo. Je to slobodné rozhodnutie lekára, na základe povolenia ( súhlasu) Bratislavského samosprávneho kraja.

Na druhej strane si myslíme , že preháňať pacienta z jednej strany mesta na druhú stranu (röntgen, špecialisti a.p.) , nie je vhodné riešenie voči pacientovi. V súčasnosti  vyvíjame aktivity, aby sme obsadili niekoľko voľných priestorov práve lekármi špecialistami, za ktorými musí pacient cestovať ( imunológ, kardiológ, alergiológ , traumatológ a.p.). Lenže možnosti,  tak lekárov a následne aj Mesta Pezinok, sú obmedzené a podmienené rokovaniami zo zdravotnými poisťovňami a nimi uzatvorenými zmluvami s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Naše aktivity smerujú aj do ďalšieho skvalitnenia priestoru ( zateplenie, internetizácia ) a vytváranie skutočne optimálnych podmienok pre lekárov, ale najmä pre občanov – pacientov.

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

Nespokojnosť so zdravotnou starostlivosťou

Informácia  pre občanov! 

Nie ste spokojní s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou ?
Zamestnanci  Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. Vám tento problém nemôžu pomôcť riešiť.
Problémy týkajúce sa nespokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou Vám pomôžu riešiť tieto inštitúcie:

Kontaktné adresy:

V prípade nespokojnosti s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou  ( sťažnosti) sa obracajte na:
1. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja ( www.region-bsk.sk)
Adresa:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie
Riaditeľka odboru zdravotníctva
JUDr. Ing. Jana Ježíková
Sabinovská 16, P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25
Tel.: 02/48 26 49 03
E – mail:  jana.jezikova@region-bsk.sk

 

2. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ( www.udzs-sk.sk)
Adresa:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou)
Pobočka Bratislava
riaditeľ pobočky
Mgr. Martin Horňák
Žellova 2
829 74 Bratislava
Tel.: 02/20856602
FAX: 02/20856506
E – mail:  ba-udzs@udzs-sk.sk

Samozrejme, že každý podnet alebo informáciu privítame a pokúsime sa ju riešiť v rámci našich kompetencií a možností.

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.